SG热门电子游戏糖果泡泡免费试玩

优惠期限: 20/2/2020 - 29/2/2020

iBET提供最热门的SG Candy Pop老虎机游戏免费试玩,立即登录iBET让您免费畅玩在线老虎机!


《申请规则》

 1. 每位玩家皆可透过试玩功能免费体验SG游戏馆的Candy Pop游戏。
 2. 试玩步骤:
  步骤1注册为iBET会员并登录
  步骤2点击「电子游戏」进入SG游戏馆
  步骤3于上方查询游戏栏位输入「糖果泡泡」
  步骤4点击「立即试玩」即可免费体验游戏
 3. 进入试玩模式后可获得RM2,000试玩金,退出游戏后重新进入金额会回归初始值RM2,000,但游戏进度也会归零。
 4. 免费试玩仅提供玩家体验游戏乐趣,输赢皆不影响会员游戏帐号实际金额,且试玩金额无法提领。